Gedicht: Kunst

Wat we willen:MomentenVan helderheidOf beter nog: van groteKlaarheid Schaars zijn die momentenEn ook nog goed verborgen Zoeken heeft dusNauwelijks zin, maarVinden wel De kunst is zo te levenDat het je overkomt Die klaarheid, af en toe. (Martin Bril, Verzameld werk)

Continue reading →

Gedicht: Eeuwigheid

Er zijn plekken waar ik zonder glimlach niet meer langs kan. Ooit is daar een grap verteld, een kus geroofd, iets voor het eerst gedacht. Ter hoogte van mijn oor, bijvoorbeeld, heb jij me op een nacht beloofd dat eeuwigheid een leugen is, maar dat het daarom tussen ons niet minder lang gaat duren. Meer…

Continue reading →

Gedicht: Love is not all (Sonnet XXX)

Liefde is niet het einde. Is geen eten en drinken.Is geen dak boven het hoofd tegen de regen,geen reddingsboei voor wie verdrinken.Liefde is nergens voor en nergens tegen. Liefde biedt geen uitkomst tegen de dood.Vult geen lege longen met lucht. Verricht geen wonder,tenzij dat je elke dag al een beetje sterft in mijn schoot.Je hebt…

Continue reading →

Gedicht: Een streep

Ik trok een streep;tot hier,nooit ga ik verder dan hier. Toen ik verder gingtrok ik een nieuwe streep,en nog een streep. De zon scheenen overal zag ik mensen, haastig en ernstig, en iedereen trok een streepiedereen ging verder. (Toon Tellegen)

Continue reading →

Gedicht: 33-27

Jaja, zie titel, eigenlijk schelen wij zes jaar.Ik ben nog zo oud en jij bent al zo jong,en aan jouw luchthartigheid til ik soms zwaar,en dan ben ik boos, terwijl jij gewoon je tong uitsteekt. Want ik ben helemaal alleen enjij met zovelen.Alleen al met je jurken ben je vijf mevrouwendie om beurten eens mevrouw…

Continue reading →