Gedicht: Still I Rise

You may write me down in historyWith your bitter, twisted lies,You may trod me in the very dirtBut still, like dust, I’ll rise. Does my sassiness upset you?Why are you beset with gloom?’Cause I walk like I’ve got oil wellsPumping in my living room. Just like moons and like suns,With the certainty of tides,Just like…

Continue reading →

Gedicht: Komma

Deze dagen zetten een kommain onze volle zinnenvan drukte.Stil. Zeggen ze. Adem.Zoek de verte. En toch.Laat je raken.Door nabijheid en mensen.Door schoonheid en stilte.Zeker nu. Vooral nu.Luister. Zeggen ze. De kommaen hoe ze zin geeft. (Marlies Verdoodt)

Continue reading →

Gedicht: Verzet

Verzet begint niet met grote woordenmaar met kleine daden zoals storm met zacht geritsel in de tuinof de kat die de kolder in zijn kop krijgt zoals brede rivierenmet een kleine bronverscholen in het woud zoals een vuurzeemet dezelfde luciferdie een sigaret aansteekt zoals liefde met een blikeen aanraking iets dat je opvalt in een…

Continue reading →

Gedicht: Vliegen

In het evenwijdig levenRuikt het naar snelstromend waterEn veert de aardeOnder mijn gejaagde voet Het is eenvoudig:Buigen en afzettenEn in geen tijdBen ik acht meter hoog En dan landen:Langzaam dalen enBevend zwevenOver eindeloos gras Overdag draag ik mijn vreugdeDiep in mijn broekzakWarm tegen mijn heupGlad als een kei uit de rivier En verheug ik me…

Continue reading →