Gedicht: Love is not all (Sonnet XXX)

Liefde is niet het einde. Is geen eten en drinken.Is geen dak boven het hoofd tegen de regen,geen reddingsboei voor wie verdrinken.Liefde is nergens voor en nergens tegen. Liefde biedt geen uitkomst tegen de dood.Vult geen lege longen met lucht. Verricht geen wonder,tenzij dat je elke dag al een beetje sterft in mijn schoot.Je hebt…

Continue reading →

Gedicht: Een streep

Ik trok een streep;tot hier,nooit ga ik verder dan hier. Toen ik verder gingtrok ik een nieuwe streep,en nog een streep. De zon scheenen overal zag ik mensen, haastig en ernstig, en iedereen trok een streepiedereen ging verder. (Toon Tellegen)

Continue reading →

Gedicht: 33-27

Jaja, zie titel, eigenlijk schelen wij zes jaar.Ik ben nog zo oud en jij bent al zo jong,en aan jouw luchthartigheid til ik soms zwaar,en dan ben ik boos, terwijl jij gewoon je tong uitsteekt. Want ik ben helemaal alleen enjij met zovelen.Alleen al met je jurken ben je vijf mevrouwendie om beurten eens mevrouw…

Continue reading →

Gedicht: Landverhuizers

We zwaaien uital wat niet op de rug kande tuba, de moestuin, de badkuipdie bij gebruik als een walvis door het huis zong de boot vertrekt ook zonder ons aan boordwe binden onze heimwee aan bolderswapperen naar de kade waar bekenden en onbekendenversmelten tot boter, een vetlaagje op het water hoe bespeel je voor het…

Continue reading →