Gedicht: Love is not all (Sonnet XXX)

Liefde is niet het einde. Is geen eten en drinken.
Is geen dak boven het hoofd tegen de regen,
geen reddingsboei voor wie verdrinken.
Liefde is nergens voor en nergens tegen.

Liefde biedt geen uitkomst tegen de dood.
Vult geen lege longen met lucht. Verricht geen wonder,
tenzij dat je elke dag al een beetje sterft in mijn schoot.
Je hebt er niets aan, maar je kunt niet zonder.

Het kan best zijn dat ik in toekomende tijd,
verslagen van pijn en kreunend om respijt,
gesard door armoe en moe van het huilen

jouw liefde voor rust zou verruilen,
of de herinnering aan vannacht voor een kleiner verdriet.
Het kan best zijn. Maar ik geloof het niet.

(Herman De Coninck)

Oorspronkelijke versie

Love is not all: it is not meat nor drink
Nor slumber nor a roof against the rain;
Nor yet a floating spar to men that sink
And rise and sink and rise and sink again;

Love can not fill the thickened lung with breath,
Nor clean the blood, nor set the fractured bone;
Yet many a man is making friends with death
Even as I speak, for lack of love alone.

It well may be that in a difficult hour,
Pinned down by pain and moaning for release,
Or nagged by want past resolution’s power,

I might be driven to sell your love for peace,
Or trade the memory of this night for food.
It well may be. I do not think I would.

(Edna St. Vincent Millay)

10 Comments

    1. Ja absoluut. Die laatste zin lijkt het te verzachten, maar inderdaad, eigenlijk is het vooral keihard. Mooi geschreven, maar geen mooie inhoud.

  1. Mooi maar tegelijk ook triest. Knap eigenlijk hoe men er dan toch in slaagt om zoiets knap te omschrijven. Oh en het kan de pijn dan misschien niet doen verdwijnen of je gezondheidsproblemen oplossen maar het zorgt er wel voor dat je ze beter aankan. Dat alles draaglijker lijkt te worden.

    1. Als de liefde goed en sterk is, dan inderdaad, maakt het heel veel draaglijker. Tegelijk, als het in de liefde niet goed gaat, is het van de pijnlijkste pijn die er is.
      En inderdaad, knap hoe de Coninck het weet te verwoorden!

Comments are closed.