Gedicht: Driehoek

Het leek wel een goeie driehoeksverhouding:
ik hield van jou
en van mij.

Ik hield van jou zoals je dat alleen maar
voor het eerst doet: alsof het elke keer
voor het laatst is.

Ik hield van jou om de manier waarop ik je
in alle stàten bracht,
in België, Frankrijk, Nederland, Joegoslavië,
geluk was inderdaad zo uitgestrekt als hele landen
en telkens net zo onderling verschillend.

Ik hield van jou om de manier waarop je,
over mijn schouder meelezend, kon zeggen:
jaja, schrijven hoe goed je het kan,
dat kan je wel, maar laat maar eens zien.

En ik hield van mij, o wat hield ik
even nadien van mij, want hoe zalig was het
mezelf te zijn
in jouw armen.

(Herman De Coninck, Zolang er sneeuw ligt)